เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

รู้จักแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เปิดบริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2529 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัด ปทุมธานีและเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของจังหวัดปทุมธานี ด้วยความ ภาคภูมิใจมากว่า 30 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งจากคนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดี ตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ HA ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 ท่าน ด้วยพันธกิจหลักของเรา คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน การรักษาตามจรรยาบรรณและบริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ตั้งอยู่ในย่าน ที่อยู่อาศัยของชาวกรุงเทพมหานครและปทุมธานี มีผู้ใช้บริการจำนวนเกือบ 700,000 คนต่อปี นับเป็น คนปทุมธานี ถึง 500,000 คน และยังมีผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี
ประสบการณ์กว่า
30 
ปี
ห้องพักผู้ป่วย
200 
เตียง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า
300 
ท่าน
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนศรัทธาต่อบริการที่มีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันทำงานอย่างมีความสุข
พันธกิจของโรงพยาบาล
แพทย์รังสิตมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการรักษาตาม จรรยาบรรณและบริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร
ปรัชญา/ค่านิยม/อุดมการณ์ร่วม
P = Patient Safety ผู้ป่วยปลอดภัย
R = Responsibility รับผิดชอบและตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ
H = Humanized Health Care การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

เป้าหมาย

 • 2555

  ปรับปรุงห้อง ICU และห้องผ่าตัดให้ทันสมัย
  - ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยทั่วไป
  - ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วย VIP
  - ห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง
 • 2554

  1 พ.ค. 2554 เปิดให้บริการ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
 • 2550

  ขยายต่อเติมศูนย์
  - ศูนย์ไตเทียม เพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้น
 • 2548

  เปิดศูนย์บริการใหม่
  - ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร
 • 2540

  11 ก.พ. 2540 เปิดอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ สูง 7 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง

 • 2535

  ต่อเติมขยายเป็น 5 ชั้น (จำนวน 100 เตียง)
 • 2533

  เปิด 2 ศูนย์บริการใหม่
  - ศูนย์ไตเทียม
  - ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
 • 2531

  ต่อเติมพืนที่เป็น3ชั้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
 • 2529

  ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลรังสิต
  - คุณธำรง แย้มสอาด
  - คุณประไพ แย้มสอาด
 • 2556

  11 มิ.ย. 2556 เปิดบริการศูนย์
  - ศูนย์หัวใจครบวงจร ได้การรับรองมาตราฐาน ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ
 • 2531

  ต่อเติมพืนที่เป็น3ชั้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
 • 2529

  ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลรังสิต
  - คุณธำรง แย้มสอาด
  - คุณประไพ แย้มสอาด

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED