โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

รู้จักแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เปิดบริการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2529 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัด ปทุมธานีและเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของจังหวัดปทุมธานี ด้วยความ ภาคภูมิใจมากว่า 30 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งจากคนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดี ตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ HA ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 ท่าน ด้วยพันธกิจหลักของเรา คือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน การรักษาตามจรรยาบรรณและบริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ตั้งอยู่ในย่าน ที่อยู่อาศัยของชาวกรุงเทพมหานครและปทุมธานี มีผู้ใช้บริการจำนวนเกือบ 700,000 คนต่อปี นับเป็น คนปทุมธานี ถึง 500,000 คน และยังมีผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี
ประสบการณ์กว่า
30 
ปี
ห้องพักผู้ป่วย
200 
เตียง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า
300 
ท่าน
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนศรัทธาต่อบริการ
ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และผู้รับบริการไว้วางใจ


พันธกิจของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแพทย์รังสิตมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้บริการที่มีคุณค่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ผู้รับบริการปลอดภัย และบุคลากรมีความสุข
ค่านิยมหลัก
P  =  Patient and Personal Safety - ผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย
R  =  Responsibility - รับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ
H  =  Humanized Health Care - ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
 

นโยบายแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับบุคลากร ผู้สมัครงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 
ท่านสามารถอ่าน " นโยบายแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับบุคลากร ผู้สมัครงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง "  ได้ที่ : เพิ่มเติม
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 
ท่านสามารถอ่าน " นโยบายความเป็นส่วนตัว "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
ท่านสามารถอ่าน " นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

นโยบายการใช้คุกกี้

 
ท่านสามารถอ่าน " นโยบายการใช้คุกกี้ "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านคู่ค้า


ท่านสามารถอ่าน " นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านคู่ค้า "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 
ท่านสามารถอ่าน " นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ท่านสามารถดาวน์โหลด "แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"  ได้ที่ Link : Download

 

นโยบายแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง


ท่านสามารถอ่าน " นโยบายแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น


ท่านสามารถอ่าน " นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด


ท่านสามารถอ่าน " นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด "  ได้ที่ : เพิ่มเติม

จุดเริ่มต้นที่ยั่งยืน

 • 2555

  ปรับปรุงห้อง ICU และห้องผ่าตัดให้ทันสมัย
  - ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยทั่วไป
  - ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วย VIP
  - ห้องผ่าตัด จำนวน 4 ห้อง
 • 2554

  1 พ.ค. 2554 เปิดให้บริการ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
 • 2550

  ขยายต่อเติมศูนย์
  - ศูนย์ไตเทียม เพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้น
 • 2548

  เปิดศูนย์บริการใหม่
  - ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร
 • 2540

  11 ก.พ. 2540 เปิดอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ สูง 7 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง

 • 2535

  ต่อเติมขยายเป็น 5 ชั้น (จำนวน 100 เตียง)
 • 2533

  เปิด 2 ศูนย์บริการใหม่
  - ศูนย์ไตเทียม
  - ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
 • 2531

  ต่อเติมพืนที่เป็น3ชั้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
 • 2529

  ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลรังสิต
  - คุณธำรง แย้มสอาด
  - คุณประไพ แย้มสอาด
 • 2556

  11 มิ.ย. 2556 เปิดบริการศูนย์
  - ศูนย์หัวใจครบวงจร ได้การรับรองมาตราฐาน ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ
 • 2531

  ต่อเติมพืนที่เป็น3ชั้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
 • 2529

  ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลรังสิต
  - คุณธำรง แย้มสอาด
  - คุณประไพ แย้มสอาด

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED