จัดโต๊ะให้ห่างไกล COVID-19

09-07-2020


จัดโต๊ะให้ห่างไกล COVID-19

1.เลือกห้อง หรือ พื้นที่ ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงเพียงพอ
2.จัดวางคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค ให้อยู่ในระดับสายตา มีระยะห่างประมาณ 0.40-0.50 เมตร และควรวางคีย์บอร์ด / เมาส์ ในระดับต่ำลงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ต้องยกไหล่ หรือ งอหลัง
3.โต๊ะทำงาน และ เก้าอี้ ควรมีระดับสูงพอเหมาะกับ ไม่สูง หรือ ต่ำ จนเกินไป และควรนั่งให้เต็มก้น ให้หลังพิงพนักพอดี
4.ปรับแสงของจอคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค ให้รู้สึกสบายตา ไม่สว่างจ้าจนเกินไป หรือ อาจใส่แว่นตาที่ช่วยลดแสง รวมถึงควรพักสายตาประมาณ 5 นาทีทุก 2 ชั่วโมง

ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เพื่อความปลอดภัย
1.ใช้แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดของที่เป็นโลหะ
2.ใช้ผงซักฟอกผสมน้ำร้อน 70 องศาเซลเซียส สำหรับทำความสะอาดผ้า
3.ใช้น้ำยาฟอกขาว (6% สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์) 1 ส่วน ต่อน้ำ 99 ส่วน สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่มีละอองเสมหะ น้ำมูก และน้ำลาย
4.ควรเปิด-ปิดประตู และหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท

* หลังจากทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแล้ว ควรทิ้งไว้ 3-5 นาที และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด *
แชร์ไปยัง :

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED