ฟันน้ำนมคืออะไร

26-08-2020

ฟันน้ำนมคืออะไร
ฟันน้ำนม คือ กระดูกที่ขึ้นมาเพื่อให้ใช้บดเคี้ยวอาหาร โดยฟันน้ำนมชุดแรกนั้น จะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน โดยทั่วไปจะขึ้นเป็นคู่พร้อมกัน 2 ซี่ คือ ฟันซี่หน้าด้านล่าง และจะค่อยๆ ขึ้นจนครบ 20 ซี่

หน้าที่ของฟันน้ำนม
            1. ช่วยในการเคี้ยวอาหาร เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตได้ดี ในการวิจัยพบว่าเด็กที่มีฟันผุหลายซี่ อาจทำใหมีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
            2. เพื่อให้การออกเสียงชัด เด็กวัยนี้เป็นวัยฝึกพูด การที่ฟันหน้าน้ำนมผุ แหว่งไป มีผลต่อการออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง
            3. ฟันน้ำนม ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี โดยธรรมชาติในหมู่เด็กจะมีการล้อเลียนกันอยู่แล้ว เมื่อมีใครที่มีฟันผุหรือฟันถูกถอนไปก่อนกำหนดทำให้เกิดการล้อเลียนกัน ทำให้ความไม่มั่นใจเกิดขึ้น
            4. การมีฟันน้ำนมใช้งาน กระดูกที่รองรับฟันก็จะได้รับการกระตุ้นให้เติบโตขยายใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติ หากฟันน้ำนมถูกถอนไป ทั้งกระดูกและพื้นที่ในช่องปากก็จะลดลง ส่งผลให้ฟันแท้เบียดเกได้

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและฟันน้ำนม
                  1.ให้เด็กแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน แปรงฟันให้เด็ก หรือช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีแปรงฟัน
                  2.รักษาความสะอาดของช่องปากอยู่เสมอ บ้วนปาก แปรงฟัน หลังรับประทานอาหาร และควรใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันเพิ่มเติม
                  3.รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ และจำกัดปริมาณอาหารหรือขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์
                  4.พาเด็กไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟันเป็นประจำ

            คุณพ่อแม่ทุกท่านอยากให้ลูกเติบโต มีพัฒนาการที่ดี เรียนเก่ง มีความมั่นใจในตัวเอง พยายามส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้าน ตั้งแต่ก่อนวัยอนุบาล-ประถมเรื่อยมา แต่หากละเลยเรื่องสุขภาพฟันของเด็ก เด็กที่มีฟันผุไม่ว่าจะเป็นฟันหน้า หรือฟันกราม ล้วนมีผลเสียต่อพัฒนาการทั้งนั้น ทั้งพัฒนาการทางร่างกาย(ทานไม่ค่อยได้) จิตใจ(โดนล้อ ไม่มั่นใจ) และสติปัญญา(ปวดฟันเรียนไม่รู้เรื่อง) ยิ่งในช่วงวัยประถม เด็กจะมีฟันน้ำนมผสมกับฟันแท้ที่ทยอยขึ้นมา เด็กที่มีฟันน้ำนมผุอยู่และไม่ได้รักษา จะมีเชื้อโรคฟันผุจำนวนมากในช่องปาก ทำให้ฟันซี่อื่นๆผุได้ง่าย รวมไปถึงฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่ก็จะผุได้ง่ายด้วยค่ะ

            ฟันน้ำนมจึงไม่ “เดี๋ยว”ก็หลุด แต่เป็นฟันที่ไว้ใช้งานตั้งแต่ขวบแรกจนจบชั้นประถม ช่วงวัยที่เด็กกำลังเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างมาก อีกด้วยค่ะ ดูแลกันดีๆนะคะ

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต มีแพทย์เฉพาะทางของเด็กมากกว่า 17 สาขา
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลิก >>
https://bit.ly/2Yv1XbQ

-----
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox :
https://bit.ly/2xNaFc1
Line : https://bit.ly/33p9nzw
แชร์ไปยัง :

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED