ลูกท้องร่วง คุณพ่อคุณแม่ต้องระวัง

10-03-2021

ลูกท้องร่วง ???????? คุณพ่อคุณแม่ต้องระวัง????‍????‍????

โรคอุจจาระร่วง ???? เป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี จากการศึกษาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีอาการอุจจาระร่วง 5-6 ครั้ง/ปี สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส 50-60% และเชื้อแบคทีเรีย 30% ที่เหลือเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น อาหารเป็นพิษ ลักษณะของอุจจาระในเด็กท้องเสีย สามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุได้ และหากมีการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการก็จะสามารถบอกถึงเชื้อที่ก่อโรคได้ ทำให้การรักษาในขั้นตอนต่อไปถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น????

โรคอุจจาระร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลว จำนวน 3️⃣ ครั้ง หรือมากกว่า หรือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ จำนวนมากกว่า 1️⃣ ครั้งใน 1️⃣ วัน นอกจากนั้น ถ้าถ่ายอุจจาระมีมูกหรือปนเลือด 1️⃣ ครั้ง ก็ถือว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงด้วย

โรคอุจจาระร่วงเกิดได้อย่างไร❓
โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเข้าไป ซึ่งการปนเปื้อนนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก
???? ไม่ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หลังจากใช้ห้องน้ำ , ก่อนปรุงอาหาร หรือก่อนรับประทานอาหาร
???? เด็กที่ชอบดูด หรืออมนิ้วมือและหยิบของที่ตกพื้นเข้าปาก
???? รับเชื้อจากการผสมนม โดยใช้น้ำที่ไม่ได้ต้มเดือด หรือขวดนมที่ไม่ต้มให้สะอาด หรือไม่ได้ล้างมือ
???? ทานอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน หรือมีแมลงวันตอม
???? ดื่มน้ำที่ไม่สะอาดไม่ได้ผ่านการกรองหรือต้ม
???? ทานผักสด หรือผลไม้ที่ไม่ล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน

เด็กที่กินนมแม่ถ่ายวันละ 5-6 ครั้ง นับว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงหรือไม่❓
เด็กทารก???? ที่กินนมแม่อย่างเดียวมักจะถ่ายอุจจาระเหลวสีเหลืองทองมีฟอง มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแต่ไม่มีมูกเลือด ถึงแม้จะถ่ายหลายครั้ง กินนมทีถ่ายที แต่หากน้ำหนักตัวขึ้นดี ก็ไม่นับว่าเด็กเป็นโรคอุจจาระร่วง

???? การดูแลเมื่อบุตรมีอาการอุจจาระร่วง ????
เมื่อเด็กมีอาการท้องร่วง หรือมีอาเจียน???? เด็กจะมีอาการขาดน้ำและเกลือแร่ ผู้ที่ดูแลต้องพยายามให้เด็กได้รับน้ำเพียงพอระยะแรกควรให้ดื่ม ORS หรือสารละลายเกลือแร่ทีละน้อย บ่อยๆ ถ้าผู้ป่วยดื่มได้ดีไม่อาเจียน หลังดื่ม ORS ประมาณ 4 ชั่วโมง ก็เริ่มให้นมมารดาหรือนมผสมครั้งละน้อย หรืออาหารพวกข้ามต้มเปล่าหรือโจ๊ก เปล่า ถ้าเด็กรับได้และดีขึ้น ก็ค่อยเพิ่มชนิดอาหารและปริมาณมากขึ้น ถ้า เด็กมีอาการอาเจียนหลายครั้ง ถ่ายเป็นน้ำครั้งละมากๆ อ่อนเพลีย หรือมีไข้สูง ปัสสาวะน้อย อุจจาระเป็นมูกเลือด ควรนำเด็กมาพบแพทย์????‍⚕️????‍⚕️ เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องต่อไป

???????? ยาหยุดถ่าย ควรให้เด็กกินหรือไม่❓
ในเด็กไม่ควรรับประทานยาหยุดถ่าย❌❌ เพราะเมื่อกินแล้วการถ่ายจะหยุดไป แต่อาการอุจจาระร่วงไม่ได้หายอย่างแท้จริง จะมีน้ำอุจจาระขังในลำไส้ ถ้ากินมากท้องจะอืด และอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ????

???????? เราจะป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้อย่างไร❓
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่???? เพราะนมแม่สะอาดและมีภูมิคุ้มกันโรคอุจจาระร่วง
1️⃣ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่???? หลังจากใช้ห้องน้ำหรือห้องส้วมและก่อนปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารทุกครั้ง
2️⃣ รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ และดื่มน้ำที่สะอาด
3️⃣ กำจัดแหล่งเพาะแมลงวัน ขยะในบ้านควรเก็บทิ้งในถังมีฝาปิดมิดชิดทุกวัน
4️⃣ เท หรือ ถ่ายอุจจาระลงส้วมทุกครั้ง????
5️⃣ เก็บอาหารไม่ให้แมลงวันตอม หรือเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อจะทำให้เชื้อโรคแบ่งตัวช้าลง????

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต มีแพทย์เฉพาะทางของเด็กมากกว่า 17 สาขา

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต คลิก >>
https://bit.ly/3dYMRCk
-----
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox :
https://bit.ly/2xNaFc1
Line : @patrangsit หรือคลิก >> https://bit.ly/33p9nzw
แชร์ไปยัง :

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED