ศูนย์ทันตกรรม          การมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทางโรงพยาบาลฯ ให้ความตระหนัก จึงจัดให้มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย สำหรับให้บริการด้วยมาตรฐานการรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว  

 

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการคำแนะนำปรึกษา และตรวจรักษาทางทันตกรรม เช่น  
ทันตกรรมทั่วไป 
- การทำความสะอาดฟัน
- ขูดหินปูนและขัดฟัน
- อุดฟัน
- ครอบฟัน ฟอกสีฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก
- ถอนฟันปกติ
- ถอนฟันคุด
- การผ่าตัดตกแต่งขากรรไกรแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
- การรักษาโรคเหงือก
- รากฟันเทียม
- การทำฟันปลอม
- จัดฟัน           

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 08.00–20.00 น. 
TEL. 02-9989999 ต่อ 5308 , 5309    (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED