คลินิกจักษุ           ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

การบริการทางการแพทย์

1.วัดสายตา
2.ตรวจถ่ายจอประสาทตา
3.ต้อกระจก
4.ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
5.ต้อหิน
6.จอประสาทตา
7.ม่านตาอักเสบ
8.โรคตาแดง
9.สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999 ต่อ 5300 , 5301    (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989999  ต่อ  1240 , 1243 (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED