คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท


              สมองและระบบประสาทเป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องหากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น  ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว  เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายน้อยที่สุด

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการ  วันพุธ เวลา 16.00-19.00 น.  
               วันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น.
               วันอาทิตย์ เวลา 13.00-17.00 น.

TEL. 02-9989999  ต่อ  5200  ,  5201  (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED