โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท


              สมองและระบบประสาทเป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น  ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว  เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายน้อยที่สุด

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เวลาทำการและติดต่อศูนย์
วันพุธ เวลา 16.00-19.00 น.  
วันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 13.00-17.00 น.

TEL. 02-9989999  ต่อ  5200  ,  5201  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED