คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด            โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาทั่วไป ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะทำหน้าที่รักษาและเป็นที่ปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ และมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ ที่คอยให้บริการตรวจรักษาทุกวัน

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999  ต่อ  5200  ,  5201  (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989999  ต่อ  2233 ,  2212 ,  2213  (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED