คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด

  
            บริการให้คำปรึกษาตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเลือด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999  ต่อ  5200  ,  5201  (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  07.00–20.00 น.  (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989999  ต่อ  2233 ,  2212 ,  2213  (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED