โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ


             บริการให้คำปรึกษาตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคปอด รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ X-ray ภายในทรวงอก รวมถึงให้บริการฟื้นฟู และให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

การบริการทางการแพทย์

1.บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางเดินหายใจ อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
2.หอบหืด
3.ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป
4.วัณโรค 
5.ปอดบวม 
6.หลอดลมอักเสบ
7.ไอเรื้อรัง

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เวลาทำการและติดต่อศูนย์
วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 07.00 – 20.00 น.
TEL. 02-9989888 ต่อ 5200 , 5201 
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED