คลินิกโรคไต


         บริการให้คำปรึกษาตรวจ วินิฉัย ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง โดยทางโรงพยาบาลฯ มีเครื่องฟอกเลือดที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา
 

การบริการทางการแพทย์

1.ตรวจวินิฉัยโรคไต
2.ไตเทียม โดยใช้เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัย
3.การฟอกเลือด

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น.
TEL. 02-9989999 ต่อ 2402
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED