โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกกุมารเวชกรรม     ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน จิตเวชในเด็ก และทันตกรรมเด็ก นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวชกรรม ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วย หรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก
 การบริการทางการแพทย์


1. คลินิกโรคภูมิแพ้เด็ก  (เพิ่มเติม)
2. คลินิกโรคผิวหนังเด็ก  (เพิ่มเติม)
3. คลินิกปอดและระบบทางเดินหายใจเด็ก  (เพิ่มเติม)
4. คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับเด็ก  (เพิ่มเติม)
5. คลินิกระบบประสาทเด็ก  (เพิ่มเติม)
6. คลินิกโรคหัวใจเด็ก  
(เพิ่มเติม)
7. คลินิกโรคไตเด็ก  (เพิ่มเติม)
8. คลินิกโรคเลือดและมะเร็งเด็ก  (เพิ่มเติม)
9. คลินิกจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น  
(เพิ่มเติม)
10. คลินิกพัฒนาการเด็ก  (เพิ่มเติม)
11. คลินิกทันตกรรมเด็ก (เพิ่มเติม)
12. คลินิกนมแม่  (เพิ่มเติม)
13. คลินิกทารกแรกเกิด  (เพิ่มเติม)
14. คลินิกเด็กสุขภาพดี   ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตามวัย 
- วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
- วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
- วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
- วัคซีนเอชพี 
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
- วัคซีนโรต้า
- วัคซีน IPD  

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102  

***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED