โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บริการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม  ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติ  ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 17.00-20.00 น.
วันเสาร์  สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00-16.00 น.
วันอาทิตย์  เวลา 10.00-16.00 น.   
TEL. 02-9989888 ต่อ 3216 , 3217    
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED