โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกพัฒนาการเด็ก         บริการให้คำแนะนำด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โดยจะประเมินพัฒนาการของเด็กและให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ การเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและพฤติกรรมที่เหมาะสม

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 เเละ 4 ของเดือน เวลา 09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ สัปดาห์เเรกของเดือน เวลา 09.00-12.00 น.   
TEL.02-9989888 ต่อ 3216 , 3217    
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED