คลินิกระบบประสาทเด็ก         บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมองไขสันหลัง เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ เช่น โรคติดเชื้อทางระบบประสาท ขนาดศีรษะผิดปกติ เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง สมองพิการ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น.
TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102   
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED