คลินิกโรคหัวใจเด็ก          บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด ตั้งแต่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดต่าง ๆ ทั้งที่มีอาการตัวเขียว และไม่เขียว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น.   
วันเสาร์ เวลลา 12.00-20.00 น.  
วันอาทิตย์ เวลา 16.00-20.00 น.
TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102   
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED