คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับเด็ก         บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง เลือดออกในทางเดินอาหาร ตับอักเสบ เป็นต้น

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น.
TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102    
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED