คลินิกโรคไตเด็ก


    บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะในเด็กแต่กำเนิด ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบเกลือแร่และสมดุลกรด-ด่าง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.  
วันเสาร์ เวลา 08.00-19.00 น.
TEL. 02-9989888 ต่อ 3101 , 3102   
 (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED