คลินิกนมแม่         โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีภายหลังการคลอด

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
TEL. 02-9989888  ต่อ 3216 , 3217    
(กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง)

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED