ศูนย์ตรวจสุขภาพ


         ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมาก เนื่องจากบางโรคในระยะเริ่มต้นอาจไม่มีอาการให้เห็น ซึ่งการตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่ม จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและเราให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงเพศ อายุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกตรวจตามความเหมาะสมได้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 

การบริการทางการแพทย์

1. ให้ข้อมูลและแนะนำการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
2. การตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
4. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
5. การตรวจระดับน้ำตาล
6. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
7. การตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
8. ตรวจระดับฮอร์โมน
9. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
10. การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
11. ตรวจหาHIV
12. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี
13. การตรวจทางรังสีวิทยา เช่น แมมโมแกรม  อัลตราซาวนด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง  เอ็กซเรย์ปอด 
14. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบครบวงจรและการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
15. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
16. การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเรียน
17. ตรวจขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
18. ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทคู่สัญญา
19. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
20. ตรวจสุขภาพขอใบขับขี่
21. ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม 
22. ตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการอุปสมบท
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
 
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)  
2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  
3. หากท่านมีโลกประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจและยาจากแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิฉัยโรค                         
4. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน             
5. สำหรับสุภาพสตรี หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดที่ปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ                            
6. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. 
TEL. 02-9989999 ต่อ 5224 , 5208  
 (กรุณาโทรแจ้งเวลาก่อนเข้ามาทุกครั้ง) 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED