โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


ศูนย์ตรวจสุขภาพ


         ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมาก เนื่องจากบางโรคในระยะเริ่มต้นอาจไม่มีอาการให้เห็น ซึ่งการตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่ม จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและเราให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยคำนึงถึงเพศ อายุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกตรวจตามความเหมาะสมได้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 

การบริการทางการแพทย์

1. ให้ข้อมูลและแนะนำการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล
2. การตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
4. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
5. การตรวจระดับน้ำตาล
6. การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
7. การตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์
8. ตรวจระดับฮอร์โมน
9. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
10. การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
11. ตรวจหา HIV
12. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี
13. การตรวจทางรังสีวิทยา เช่น แมมโมแกรม  อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง  เอ็กซเรย์ปอด 
14. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบครบวงจร และการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
15. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
16. การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเรียน
17. ตรวจขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
18. ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทคู่สัญญา
19. ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
20. ตรวจสุขภาพขอใบขับขี่
21. ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม 
22. ตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการอุปสมบท
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
 
1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)  
2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  
3. หากท่านมีโลกประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจและยาจากแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิฉัยโรค                         
4. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน             
5. สำหรับสุภาพสตรี หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดที่ปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ                            
6. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น. 
TEL. 02-9989999 ต่อ 5224 , 5208  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED