โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


ศูนย์ส่องกล้อง

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาทั่วไป ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะทำหน้าที่รักษาและเป็นที่ปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆ และมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ ที่คอยให้บริการตรวจรักษาทุกวัน

การบริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาครบทุกระบบ ที่บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโรคต่างๆ  
1.โรคความดันโลหิตสูง
2.โรคเบาหวาน  
3.โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
4.โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
5.โรคไต 
6.โรคผิวหนัง 
7.ปัญหาทางสุขภาพจิต
8.โรคระบบติดเชื้อ 

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน  เวลา  08.00–20.00 น. 
TEL. 02-9989999  ต่อ  5211   
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED