โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการแพทย์ | patRangsit


คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ           หัวใจ เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของคนเรา การดูแลหัวใจให้แข็งแรงจึงมีความจำเป็นอย่างมาก  ในการหาสาเหตุ การแก้ไข การป้องกัน และการรักษา ทางแผนกมีความพร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งทีมแพทย์โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขาประจำตลอด 24 ชั่วโมง 

การบริการทางการแพทย์

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจ เช่น
1.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2.การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
3.การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
4.การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)
5.การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
6.การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา
7.การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
8.ขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและขดลวด  
9.การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร  
10.การผ่าตัดหัวใจชนิดต่างๆ

เวลาทำการและติดต่อศูนย์

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.   (ตึกแพทย์รังสิต2)
TEL. 02-9989999 ต่อ 5319 , 5320    
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.   (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989999 ต่อ 1000 , 1105     
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED